Namen računovodskih izkazov

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2013-2 Poslovodno racunovodstvo