Ovrednotenje finančnih informacij o poslovanju družbe in načrtovanje poslovanja

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: Monografije, ucbeniki