Predračunski izkaz denarnih tokov

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2016-2 Poslovodno racunovodstvo