Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF) – U-I-125/14

Avtor:

Ustavno sodišče RS

Revija: Vprašanja,odgovori, pojmovnik