NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE ODLOČITEV (v obsegu, ki ga potrebuje forenzični preiskovalec financ in računovodstva)

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: Monografije, ucbeniki