Struktura kapitala in plačilna sposobnost podjetja

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2014-2 Racunovodstvo od A do Ž