ZBIRKA:5 Drugo
Kategorija1:DAVKI
Kategorija2:DOHODNINA
Kategorija3:
Vrsta članka:
Avtor prispevka:
Pravna podlaga:predpisi o davkih
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:PREDPISI
Datum prispevka:
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pravilnik o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 10/12 in 100/12)
Datum sprejetja 31.01.2012
Datum objave 10.02.2012
Datum začetka veljavnosti 11.02.2012

S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov davčnemu organu v okviru:

1.     priglasitve zamenjave investicijskih kuponov v okviru transakcij iz prvega odstavka 525. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi za vse davčne zavezance hkrati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad, krovni sklad oziroma krovna sklada, v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;

2.     priglasitve zamenjave enot UCITS skladov za enote drugih UCITS skladov v okviru združitev UCITS skladov (ki ni zajeto v prvem odstavku 525. člena ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi za vse davčne zavezance hkrati oseba, prek katere so zavezanci pridobili zamenjane enote sklada, ki kot edini pooblaščenec družbe za upravljanje države članice iz 128. člena ZISDU-2 v Republiki Sloveniji opravlja posamezne storitve oziroma posle upravljanja investicijskih skladov;

3.     priglasitve zamenjave enot UCITS skladov za enote drugih UCITS skladov v okviru združitve UCITS skladov (ki ni zajeto v prvem odstavku 525. člena ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi davčni zavezanec sam.

 
Ključne besede:zamenjave investicijskih kuponov, enote UCITS skladov, odlog

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.