PORTAL

Na portalu obravnavamo strokovna vprašanja s področij RAČUNOVODSTVA, FINANC, DAVKOV, PRAVA, POSLOVANJA, ORGANIZIRANOSTI itd. Članke pišejo učitelji Visoke šole za računovodstvo in finance in drugi vodilni slovenski strokovnjaki (pri vsakem prispevku je naveden odgovorni avtor).

Prispevki (članki) so uvrščeni v kategorije portala, ki so: revije, monografije, učbeniki, vprašanja-odgovori, študijski pripomočki in drugo. Pri uvrščanju člankov v posamezne skupine uporabljamo TIPOLOGIJO DOKUMENTOV/DEL ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISS.

Sestavina portala so vsebine, ki bi lahko bile razumljene kot svetovanje. To ni namen portala, zato ne jamčimo za točnost in uporabnost vsebin pri konkretnih odločitvah in v zvezi z njimi ne prevzemamo odgovornosti.

Vsebine, pri katerih nismo avtorji, so viri informacij navedeni. Če menite, da v poralu na kakršen koli način krišimo avtorske pravice, prosimo, da nas nemudoma kontaktirate.

S pomočjo vgrajenih iskalnikov lahko poiščete vsebino, ki vas zanima – UPORABA JE POJASNJENA V TOČKI NAPOTKI.

V okviru portala se objavljajo strokovne in znanstvene monografije. Podatki o objavljeni monografiji so razvidni v objavljeni  monografiji. Glede na upravičenja portala (pridobljene avtorske pravice) so nekatere monografije razpoložljive uporabnikom portala, druge pa so dosegljive v založbi Visoke šole za računovodstvo.

V okviru portala se objavljajo učbeniki za katere smo pridobili soglasje za objavo na portalu. Ostali učbeniki so dosegljivi pri založnikih.
Sestavina portala so tudi odgovori na vaša vprašanja. Vprašanje pošljete na naslov info@vsr.si. Glede na vsebino vprašanja vas bomo povabili na sestanek ali vam odgovorili pisno. Anomiziran odgovor pa vam bo dosegljiv tudi na portalu pod VPRAŠANJA IN ODGOVORI.
***
Odgovore pripravijo profesorji Visoke šole za računovodstvo in finance ter drugi vrhunski neodvisni strokovnjaki. Pomebna stališča sprejema strokovni svet Inštitutov Visoke šole za računovodstvo in finance.
***
V okviru inštitutov VŠR se izdelujejo:
  1. Neodvisna strokovna mnenja za potrebe sodnih postopkov.
  2. Izvajajo organizacijske spremembe pri naročnikih.
  3. Vzpostavlja se kontroling na različnih ravneh poslovanja podjetij.
  4. Izvajajo se forenzične preiskave računovodskih razvidov in finančne dokumentacije.
  5. Oblikujejo neodvisna pravna mnenja.

Podrobnejše informacije na info@vsr.si

Pod drugo so objavljeni prispevki, ki se ne uvrstijo v katero od prednjih kategorij portala.

Delovanje portala omogočajo:

***

Vaša cenjena vprašanja lahko pošljete na naslov: info@vsr.si