Prijava in registracija

Uporaba filtrov

Iskanje s pomočjo vgrajenih filtrov (uporabno je v točki menija ČLANKI)

S pomočjo vgrajenih filtrov iščete želeno vsebino v celotnem portalu (vse revije, monografije, vprašanja in odgovori, pojmovnik …).

Pri iskanju želenega članka si pomagajte z vgrajenimi filtri (»zbirka«,  »področje«, kategorija«, »vsebina«, »številka », »vrsta« in »avtor«).
V filtru »zbirka« so vsebine razporejene po področjih portala (npr. Revija Poslovodno računovodstvo, Revija Računovodstvo od A do Ž, Monografije, številke revij, letniki revij itd.). V naslednjih filtrih so vsebine, ki vam omogočajo lažje iskanje želenega članka. Vsak opredeljen pojem znotraj filtra zoži področje iskanja. Nadaljujete, dokler ne najdete vsebine, ki jo iščete.

Želeni članek vpogledate s potrditvijo naslova članka.

Uporaba iskalnika

V iskalnik

Search
Samo natančno ujemanje?
Iskanje v naslovih
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
vpišete pojem, ki ga iščete. Iskalnik je na razpolago na veliko mestih portala. Na razpolago vam bodo članki, ki vsebujejo željeni pojem. Članek pridobite s potrditvijo želene možnosti.

Navodila za pisanje prispevkov

Avtorje prosimo, da pri pisanju prispevkov za revije upoštevajo navodila, ki veljajo za pisanje prispevkov za revijo POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO. Ta so: