ZBIRKA:5 Drugo
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:skladi
Kategorija3:
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:
Pravna podlaga:ZAKON
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:PREDPISI
Datum prispevka:4.11.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:

ZAKON O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3)

Ta zakon določa:

1.      pogoje za ustanovitev družb za upravljanje;

2.      pogoje in način opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje;

3.      prenos storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, na druge osebe;

4.      pogoje trženja enot investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, v Republiki Sloveniji in pogoje trženja enot tovrstnih investicijskih skladov, oblikovanih v Republiki Sloveniji, v državi članici oziroma tretji državi;

5.      vrste investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, pogoje za njihovo oblikovanje in način njihovega poslovanja;

6.      nadzor nad opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje in nadzor nad njihovim poslovanjem;

7.      sodelovanje med nadzornimi organi.

Ključne besede:družba za upravljanje, upravljanje, investicijski sklad

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.