ZBIRKA:5 Drugo
Kategorija1:DAVKI
Kategorija2:DOHODNINA
Kategorija3:
Vrsta članka:
Avtor prispevka:
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:PREDPISI
Datum prispevka:4.11.2020
Članek se veže na prispevek:342. člena Zakona o davčnem postopku
Povzetek:

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja

PRAVILNIK o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah.

S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja:

-        podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in

-        podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah.

Datum sprejetja 23.12.2019
Datum objave 27.12.2019
Datum začetka veljavnosti 01.01.2020
Ključne besede:dohodnina, odmera, dobiček iz kapitala, družbeniki, osebne družbe

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.