ZBIRKA:5 Drugo
Kategorija1:DAVKI
Kategorija2:DOHODNINA
Kategorija3:
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:PREDPISI
Datum prispevka:
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v zvezi z drugim odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list RS, št. 80/19)
Datum sprejetja 23.12.2019
Datum objave 27.12.2019
Datum začetka veljavnosti 01.01.2020
Ključne besede:obrazci, akontacija dohodnine, odmera davka, napoved, kapitalski dobiček, najem

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.