ZBIRKA:5 Drugo
Kategorija1:DAVKI
Kategorija2:DOHODNINA
Kategorija3:
Vrsta članka:
Avtor prispevka:
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:drugo
Datum prispevka:4.11.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:

PRAVILNIK o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada

S tem pravilnikom se določata vsebina in način vodenja evidence za spremljanje prehodov med podskladi istega krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ter 528. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).
Datum sprejetja 20.03.2008
Datum objave 15.04.2008
Datum začetka veljavnosti 16.04.2008
Datum začetka uporabe 25.10.2008
Ključne besede:sledljivost, prehodi, podskladi, krovni sklad

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.