ZBIRKA:5 Drugo
Kategorija1:PREDPISI
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:SRS
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:PREDPISI
Datum prispevka:20.9.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku prikazujemo SRS 19 2006 - Vrste poslovnega izida in denarnega izida in pojasnilo Pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek, VSE SRS 2016, PSR 2016 IN KONTNI OKVIR TER NAČRT.
Ključne besede:SRS 19, vrste poslovnega izida, vrste denarnega izida, pripoznavanje terjatev za odloženi davek, pripoznavanje obveznosti za odloženi davek

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.