ZBIRKA:5 Drugo
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:JAVNI SEKTOR
Kategorija3:RAČUNOVODENJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:URADNA OBJAVA
Pravna podlaga:RAZLIČNI ZAKONI
Člen:
Verzija prispevka:2014
Številka revije:PREDPISI
Datum prispevka:31. 1. 2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Zakon o računovodstu ureja vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe), ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99), zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 49/98 - odločba US). Zakon ureja tudi revidiranje letnih računovodskih izkazov izvajalcev, ki opravljajo gospodarske javne službe. Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi, s kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: računovodski standardi). Računovodske standarde izdaja Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93). Prikazujemo neuradno prečiščeno besedilo, veljavno 1. 1. 2014.
Ključne besede:računovodstvo, javni sektor, zakon o računovodstvu

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.