ZBIRKA:1 Monografija
Kategorija1:Poslovanje
Kategorija2:PODJETJE V TEŽAVAH
Kategorija3:kriza v podjetju
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Monografije, ucbeniki
Datum prispevka:2009
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Uvod.................................................................................. 3 Razvoj podjetja........................................................... 3 Kriza kot sestavina razvoja podjetij.................. 4 Razvoj podjetja.......................................................... 4 Kriza podjetja............................................................. 5 Vzroki podjetniških kriz............................................................................................... 5 Časovne točke značilnih razvojnih kriz........................................................................ 7 Zgodnje opozarjanje na krize....................................................................................... 7 Kazalci kriz................................................................................................................... 8 Vloga razvojne faze podjetja v krizi....................... 11 Pionirsko podjetje....................................................................................................... 11 Rastoče podjetja.......................................................................................................... 15 Zrelo podjetje.............................................................................................................. 18 Podjetje v preobratu.................................................................................................... 20 Ugotavljanje stanja podjetja............................. 22 Diagnoza razvojne stopnje podjetja....................... 22 Diagnoza podjetja na osnovi računovodskih poročil........................................................................ 23 Opredelitev................................................................................................................. 23 Medsebojna povezanost bilančnih postavk................................................................ 28 Možna računovodska sodila za ugotovitev stanja podjetja........................................ 31 Seznam kriterijev za ugotovitev stanja podjetja... 37 Skupna ocena............................................................ 42 Sklep............................................................................... 42
Ključne besede:kriza, podjetje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.