ZBIRKA:3 POJMOVNIK
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:KONSOLIDACIJA, USKUPINOVANJE
Vrsta članka:OPREDELITEV
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:VEČ ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:Vprašanja,odgovori, pojmovnik
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V skupinskih računovodskih izkazih poslovni subjekt prikaže deleže drugih strank v kapitalu in dobičku svojih odvisnih podjetij. Pri razvrščanju finančnega instrumenta (ali njegove sestavine) v skupinskih računovodskih izkazih upošteva poslovni subjekt vse pogoje in okoliščine, ki so dogovorjeni med člani skupine in imetniki instrumentov (...)
Ključne besede:poročilo, uskupinjevanje, konsolidacija, kapital

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.