Revija Poslovodno računovodstvo (Management Accounting): revija o poslovodnem računovodstvu (journal for Management Accounting)

Revija (tiskana izdaja) izhaja od leta 2007.

Spletna izdaja izhaja od leta 2011.

Letno izidejo 4 številke.

Od številke 3/2020 izhaja revija le v e-obliki (pred tem je izhajala v tiskani in v e-obliki, ki je bila objavljena na portalu Tax Fin Lex).

ISSN 1855-4032 (tiskana izdaja)

ISSN 2712-6099 (spletna izdaja)

UDK 657

Glavni in odgovorni urednik: doc. dr. Branko Mayr.

Uredniški svet: doc. dr. Živko Bergant; prof. ddr. Neven Borak; dr. Vida Mayr, Odvetniška pisarna Mayr, d.o.o. Ptuj, odvetnica specialistka gospodarskega prava; prof. dr. Marko Hočevar; prof. dr. Gordana Ivankovič; prof. dr. Hans Ferk, Munchen, Nemčija; Ben Marr, CIMA, Buckinghamshire, Velika Britanija;  Jacques Potdevin (član vodstva mednarodnega združenja računovodij (IFAC), od leta 2006 do 2008 je bil predsednik FEE (Federation des Experts-comptables Europeeans Accountats – Federation of European Accountants), Pariz Francija.

Izdajatelj: Visoka šola za računovodstvo in finance Ljubljana.

Založnik: Visoka šola za računovodstvo in finance Ljubljana.

Avtorji prispevkov so vodilni slovenski strokovnjaki s vsebinskega področja revije.

Za verodostojnost besedil odgovarjajo avtorji.

Vsi članki so anonimno recenzirani (dve recenziji).