ZBIRKA:3 POJMOVNIK, 6 Revija: Poslovodno računovodstvo (PR)
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:KAZALNIKI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013-3 Poslovodno racunovodstvo
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 3/2013
Povzetek:DuPontov model kazalnikov je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazan njegov razvoj in značilnosti. Pri tem so predstavljene njegove številne dopolnitve z različnih vidikov z dodatnimi kazalniki. Posebej je obravnavano njegovo pojasnjevanje, zlasti s pomočjo faktorja neto finančnega vzvoda. Uporabnost modela je prikazana še z drugih vidikov (npr. rast in vrednotenje podjetja). Avtor pokaže tako koristi kot tudi nevarnosti in omejitve modela.
Ključne besede:DuPont, dobičkonosnost, naložbeni center, sistem kazalnikov, finančni vzvod, tveganje, struktura financiranja podjetja

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.