ZBIRKA:6 Revija: Poslovodno računovodstvo (PR)
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SPLOŠNO
Kategorija3:ETIKA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2010-2 Poslovodno racunovodstvo
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 2/2010
Povzetek:Prispevek poudarja etični vidik kot nepogrešljivo razsežnost poslovodenja v vsaki združbi. Nato predstavlja temeljna izhodišča za normativno obravnavanje etike v računovodstvu. Pri tem izhaja iz splošnih opredelitev etike in moralnega delovanja ter jih razširi na področje računovodstva. Avtor oblikuje celovit model poklicne etike v računovodstvu, ki zajema 33 področij možnih vrst etičnih dilem. Pri tem izhaja iz dveh zornih kotov: razmerij z vidika delnih sistemov (poslovodenje, informiranje in izvajanje) ter razmerij do deležnikov, združbe in zunanjih javnosti. Ugotavlja, da obstoječi Kodeks poklicne etike računovodje ne ustreza več v celoti sodobnim potrebam delavcev v računovodstvu.
Ključne besede:etika, morala, model poklicne etike v računovodstvu, Kodeks poklicne etike računovodje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.