ZBIRKA:6 Revija: Poslovodno računovodstvo (PR)
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:SPLOŠNO
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013-2 Poslovodno racunovodstvo
Datum prispevka:31. 01. 2014
Članek se veže na prispevek:POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 2/2013
Povzetek:Članek obravnava namen obračunskih računovodskih izkazov, ki so pomembni tako za zunanje kot tudi za notranje uporabnike informacij. Informacije, ki jih nudijo računovodski izkazi, niso za vse uporabnike enako pomembne Različne vrste zunanjih in notranjih uporabnikov informacij imajo različne interese. Njihovo poznavanje je nujno za ustrezno informiranje in ohranjanje zaupanja v okolju in znotraj združbe. Obenem je dobro poznavanje metod in tehnike analiziranja računovodskih izkazov temeljnega pomena, saj omogoča v celoti izkoristiti izrazno moč računovodskih izkazov.
Ključne besede:računovodstvo, računovodski izkazi, informacija, izrazna moč

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.