ZBIRKA:6 Revija: Poslovodno računovodstvo (PR)
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:KAZALNIKI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2011-3 Poslovodno racunovodstvo
Datum prispevka:31. 01. 2014
Članek se veže na prispevek:POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 3/2011
Povzetek:Kazalnik je opredeljen kot relativno števil, ki ima določeno izrazno moč pri prikazovanju in pojasnjevanju določenih preteklih ali načrtovanih poslovnih dogodkih. Prispevek obravnava osnovna pravila oblikovanja in pojasnjevanja kazalnikov ter izhodišča za sistematično obravnavanja različnih tipov kazalnikov kot pomembnega orodja analize poslovanja. Poznavanje temeljnih značilnosti in izrazne moči tipov kazalnikov lahko prispeva k njihovi pravilnejši in učinkovitejši uporabi pri oblikovanju ustreznih informacij. Predložena tipologija kazalnikov je zasnovana na petih pomembnih značilnostih kazalnikov in sicer: osnovna značilnost, namen, izračunavanje, pojasnjevanje in povezovanje.
Ključne besede:kazalniki, tipologija, analiza poslovanja, izrazna moč informacij, poslovni tokovi

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.