ZBIRKA:2/2014 R-A-Ž, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2014
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:VEČ ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014-2 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku obravnavamo amortiziranje in slabitve opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev. Uvedeni so pojmi amortiziranje, amortizljivi znesek, amortizacijsko obdobje, metode amortiziranja, posebnosti amortiziranja neopredmetenih sredstev in slabitve.
Ključne besede:amortizacija, slabitve, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, doba amortiziranja, metode amortiziranja, preostala vrednost,  poslovni proces

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.