ZBIRKA:2/2017 R-A-Ž, 3 POJMOVNIK, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2017
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STROŠKI
Kategorija3:Analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyes)
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2017-2 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:2. 11. 2017
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Poznavanje stalnih in spremenljivih stroškov v poslovnem subjektu je temelj analize vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyses, v nadaljevanju CVP). Analiza se opira na lastnosti posameznih vrst stroškov. Tako velja, da absolutno stalni stroški niso občutljivi na obseg proizvodnje, da so absolutno spremenljivi stroški popolnoma sorazmerni z gibanjem obsega dejavnosti. Med obojimi pa so še vse druge oblike stroškov (polspremenljivi, mešani itn.). Lastnosti stroškov pri različnih obsegih dejavnosti vplivajo na izid iz poslovanja. Zato je analiza vpliva spremembe obsega na dobiček koristna pri načrtovanju (...)
Ključne besede:analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček, Cost-volume-profit Analyes, stalni stroški, fiksni stroški, variabilni stroški, spremenljivi stroški, celotni stroški, CVP

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.