ZBIRKA:01/2013 R-A-Ž, 3 POJMOVNIK, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2013
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:2013-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:

Informacije o dobičku in dobičkovnosti so temeljne informacije o poslovni uspešnosti. Njihov pomen zahteva resen analitični pristop, saj se le tako lahko izognemo številnim možnim napakam v pojasnjevanju in uporabi teh kategorij. Tako je, poleg številnih vrst dobička po SRS, koristno analizirati tudi izrazno moč dobička iz poslovanja, dobička brez vplivov inflacije, dobička iz tekočega poslovanja ter dobička v povezavi s spremembami kapitala podjetja. Tri temeljne kazalnike donosnosti (ROE, ROI in ROA) lahko obravnavamo iz zornega kota ekonomista ali investitorja, od natančnejšega namena njihove uporabe pa je odvisna tudi opredelitev njihovega imenovalca (vložka) in števca (dobička), ki ju je treba vsebinsko uskladiti. To kaže, da ni dovolj dobiček v izkazu uspeha, temveč je nujen ustrezen analitični prijem, da ne bi prišlo do usodno zavajajočih informacij.

 
Ključne besede:analiza poslovanja, dobiček, čisti dobiček, kazalniki uspešnosti, lastniški in dolžniški kapital  

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.