ZBIRKA:1/2019 R-A-Ž, 3 POJMOVNIK, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2019
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SPLOŠNO
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2019-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:2. 12. 2018
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:(...) se v vsakem obdobju pripozna v poslovnem izidu, razen če je vštet v knjigovodsko vrednost kakega drugega sredstva (npr. v vrednost učinka). Poslovni subjekt razporedi prvotno pripoznani znesek za opredmeteno osnovno sredstvo po njegovih pomembnejših delih in posebej amortizira vsak tak del. Včasih je lahko ustrezno posebej amortizirati trup letala in njegove motorje, in sicer ne glede na to, ali je letalo v lasti poslovnega (...)
Ključne besede:stroški, predmet amortiziranja, amortizacija

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.