ZBIRKA:1/2018 R-A-Ž, 3 POJMOVNIK, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2018
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:KNJIGOVODSKI RAČUN (KONTO)
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2018-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:15.3.2018
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Knjigovodstvo je celovit in zaokrožen sistem poslovnih evidenc. Ta njegova kvaliteta se kaže v tem, da se posamezne knjigovodske aktivnosti izvajajo v okviru celovitega procesa, ki ga označujemo kot knjigovodski tok. Vzgled knjigovodskega toka prikazujemo na primeru oblikovanja nove organizacije. Najprej je treba odpreti poslovne knjige. Med njimi tudi knjigovodske evidence, v katerih se bodo knjižili poslovni dogodki, ki bodo vplivali na sredstva in njihove vire ter oblikovali prihodke oziroma odhodke. Na koncu leta se sestavijo računovodski izkazi. Pred sestavo računovodskih izkazov pa je treba opraviti letne popise sredstev in njihovih virov. Popisati pomeni, da se premoženje prešteje. Preštete postavke se vrednotijo skladno s sprejetimi računovodskimi politikami. Ugotovljena stanja se izkazujejo v bilanci stanja (začetni, otvoritveni in končni). Potem ko je bila sestavljena začetna bilanca stanja, se (...)
Ključne besede:knjigovodstvo, knjigovodski račun, konto, knjigovodski tok

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.