ZBIRKA:1/2018 R-A-Ž, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2018
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:rezervacije
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:mag. Darinka Kamenšek
Pravna podlaga:SRS 2016, STROKOVNA PRAVILA KNJIŽENJA
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2018-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:31.1.2018
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Podjetje zagotavlja kupcem odpravljanje napak na proizvodih, ki so jih kupili pri njih v roku 6 mesecev. Na koncu poslovnega leta je poslovodstvo ocenilo na podlagi izkušenj iz preteklih obračunskih obdobij, da bodo stroški takih popravil v naslednjem letu znašali 1% prodajne vredsnoti, kar znaša 15.000 EUR. Napake odpravljajo pooblaščeni serviserji, ki opravljene storitve zaračunajo. Podjetje oblikuje rezervacije v ocenjeni višini. Iz tega vira poravnava obveznosti do serviserjev. Preostale rezervacije na koncu poslovnega obdobja prenese v prihodke. Kako pravilno poknjižiti poslovne dogodke...
Ključne besede:rezervacije, dana jamstva, odprava napak

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.