ZBIRKA:1/2014 R-A-Ž, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2014
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:RAZPOREJANJE STROŠKOV NA DEJAVNOSTI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:RAZLIČNI PREDPISI, PRAVILA
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:15. 03. 2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Več predpisov zahteva ločeno evidentiranje dejavnosti. Občutljivo je predvsem v javnem sektorju (izvajalci javne službe, posredni proračunski uporabniki itd.) kjer se izvajajo tako imenovane proračunsko financirane dejavnosti in dejavnosti, ki niso proračunsko financirane. Napačna alokacija stroškov lahko privede do nenamenske porabe sredstev. V tem prispevku prikazujemo normativne in strokovne podlage evidentiranja stroškov in prihodkov na različne dejavnosti.
Ključne besede:stroški, prihodki, odhodki, alokacija stroškov, pridobitna dejavnost, nepridobitna dejavnost, javno finaciranje, proračunsko finaciranje, tržna dejavnost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.