ZBIRKA:1/2018 R-A-Ž, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2018
Kategorija1:Pravo
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:PLAČE, OSEBNI DOHODKI, STROŠKI DELA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Maša in Daša Tičar
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2018-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:11.06.2018
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Avtorici v prispevku predstavita pravno analizo ureditve aktualnega vprašanja pravne ureditve plač direktorjev v javnem sektorju. V prispevku je predstavljen normativni okvir, na katerem temelji trenutna ureditev. Predstavljeni so tudi pravni viri, ki jih je potrebno, ko želimo razumeti, kako so plače direktorjev v javnem sektorju pravno urejene. Nadalje je opredeljen pojem poslovodne osebe po ZDR-1. Sledi predstavitev ureditve v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in v Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju. Za sistemsko umestitev vprašanja je predstavljena plačna lestvica in umestitev direktorjev v njo. V tem delu prispevka je poudarek predvsem na novi uredbi, ki ureja dotično področje. Sledi analiza učinkov pravnih določb uredbe in zakonov v praksi. V prispevku je zajeta tudi sprememba sodne prakse in stališče Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, s katerim se je opredelilo do vračanja nezakonito izplačane plače drugače kot v prejšnjih odločbah. V zadnjem delu prispevka je predstavljen pogled EU glede predmetnega vprašanja in pravni problemi, s katerimi se srečujejo nekatere primerljive države. V sklepu so zbrane ugotovitve raziskave.
Ključne besede:javni sektor, direktorji v javnem sektorju, plače direktorjev v javnem sektorju, ZSPJS, plačni sistem v javnem sektorju

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.