ZBIRKA:1/2016 R-A-Ž, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2016
Kategorija1:DAVKI
Kategorija2:OPREDELITEV
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Maša Tičar
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2016-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:Februar 2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V pričujočem članku so predstavljena osnovna in specifična načela davčnega sistema in obdavčevanja. Poudarek je na uporabi načela sorazmernosti. Primer zgrešene in prekomerne zlorabe načela sorazmernosti v davčnem postopku je kaznovanje zavezancev z najhujšo možno sankcijo po 397. členu ZDavP-2 (2011) zaradi na primer ne-oddaje praznega obrazca zavezanca, ki sploh ni posloval, pri čemer sorazmerne sankcije (kot na primer opomin) sploh niso bile uporabljene. Načelo sorazmernosti je posebej pomembno tudi za upravno pravo, kamor sodi delovanje FURS. Osnovna vsebina načela sorazmernosti in metode presojanja ter odločanja v posameznih primerih je v zahtevi, da upravni in drugi organi v konkretnih primerih odločajo, oziroma uporabijo sredstva in ukrepe, ki so v sorazmerju z zakonsko dovoljenim ciljem, ki ga želijo doseči. Pri tem je pravno vodilo, da se doseže ustrezno in pošteno ravnotežje med javno koristjo in zasebnimi interesi in da ne pride do neustreznih, nepotrebnih in prekomernih posegov v pravice posameznikov (Grafenauer, Brezovnik 2009).
Ključne besede:Davčno pravo, davki, načela obdavčevanja, Finančna uprava Republike Slovenije, davčni sistem

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.