ZBIRKA:1/2014 R-A-Ž, 6 Revija: Poslovodno računovodstvo (PR), 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2014
Kategorija1:FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:PREISKAVE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:10.10.2014
Članek se veže na prispevek:objavljen v reviji Poslovodno računovodstvo 4/2014
Povzetek:Prispevek obravnava oblike in odkrivanje prevar v finančnem poslovanju podjetij. Pri tem obravnava opredelitev osnovnih pojmov in razvrščanje finančnih prevar, temeljne razloge, osnovne in sestavljene oblike prevar, njihovo odkrivanje ter preprečevanje z vidika preiskovalca. Namen je predstaviti širino področja kot izhodišče za podrobnejše obravnave. Osnovne vrste finančnih prevar so neupravičena pridobitev sredstev ali njihova uporaba, prevarantsko poročanje ter korupcija. Obravnavane so temeljne značilnosti finančnih prevar ter trikotnik prevar. Pokazani so osnovni pristopi in metode odkrivanja prevar ter vloga različnih vrst strokovnjakov, posebej razmerje med revidiranjem in preiskovanjem prevar. Za preprečevanje prevar so pomembni ukrepi ne le v podjetjih, temveč tudi na ravni države in meddržavni ravni. Prispevek ugotavlja potrebo po interdisciplinarnem pristopu k zmanjševanju prevar, ki temelji na stalnem uveljavljanju etičnih meril tako v organizacijski kulturi podjetja, kot tudi v družbeni kulturi nasploh.
Ključne besede:prevara, prevarantsko poročanje, korupcija, trikotnik prevar, odkrivanje prevar, finančno forenzištvo, preprečevanje prevar, notranje kontrole, metodika odkrivanja, revizija, razvrščanje prevar

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.