ZBIRKA:1/2019 R-A-Ž, 3 POJMOVNIK, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2019
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:SRS 13 - Stroški amortizacije
Verzija prispevka:2
Številka revije:2019-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:2. 2. 2019
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:(...) Zgradbe imajo omejeno dobo koristnosti in so zato amortizirljiva sredstva. Povečanje vrednosti zemljišča, na katerem stoji zgradba, ne vpliva na določitev amortizirljivega zneska zgradbe. Če so v nabavno vrednost zemljišča všteti stroški demontaže, odstranitve in obnove mesta, se stroškovni del sredstva amortizira (...)
Ključne besede:ločljivost zemljišč od zgradb, stroški, amortizacija, pripoznavanje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.