ZBIRKA:2/2018 R-A-Ž, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2018
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MATERIAL IN STORITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:SRS 14
Verzija prispevka:1
Številka revije:2018-2 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Stroški materiala in storitev se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi. Kot stroški materiala se štejejo tudi tisti, ki izhajajo iz prevrednotenja stroškov materiala, ne pa tudi izguba (...)
Ključne besede:stroški, pripoznava, dane obresti, nepotrebni stroški, stroški razvijanja, stroški najemnin, stroški po pogodbah o gradbenih delih, stroški v nedokončanih proizvodih, stroški v proizvodih

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.