ZBIRKA:1/2018 R-A-Ž, 3 POJMOVNIK, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2018
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STROŠKI
Kategorija3:METODE ZA UGOTAVLJANJE LASTNOSTI STROŠKOV
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2018-1 Poslovodno racunovodstvo
Datum prispevka:20. 12. 2017
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Razčlenjevanje stroškov na stalni in spremenljivi del je ključnega pomena pri načrtovanju stroškov. Na stalni in spremenljivi del je mogoče razčleniti stroške posameznih izvirnih vrst ali posameznih namenskih (funkcionalnih) skupin, na primer neposredne stroške, posredne proizvajalne stroške, posredne stroške splošnih služb in druge. Posamezna izvirna vrsta stroškov ali posamezna skupina namensko (funkcionalno) povezanih stroškov ima lahko izključno spremenljivo naravo, izključno stalno naravo ali pa, kar je najpogosteje, mešano naravo. Narava (...)
Ključne besede:stroški, razčlenjevanje na vrste stroškov, stalni stroški, spremenljivi stroški, fiksni stroški, variabilni stroški, celotni stroški, metode razčlenjevanja, metoda ocenjenega razmerja med stalnim oziroma spremenljivim delom ter celoto, metoda ocenjenih stopenj spremenljivosti stroškov, metoda izračunavanja koeficientov odzivljivosti, metoda računske interpolacije, metoda dodatnih stroškov, grafična metoda, metoda regresijskih enačb

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.