ZBIRKA:1/2015 R-A-Ž, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2015
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STANDARDI
Kategorija3:MSRP IN SRS
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP 13
Člen:MSRP 13: členi 91 do 99
Verzija prispevka:1
Številka revije:2015-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:30. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Podjetje mora razkriti informacije, na podlagi katerih lahko uporabniki njegovih računovodskih izkazov ocenijo: (a)        za sredstva in obveznosti, ki se večkrat ali enkrat merijo po pošteni vrednosti, v izkazu finančnega položaja po začetnem pripoznavanju: tehnike ocenjevanja vrednosti in vložke, uporabljene za razvoj teh merjenj; (b)        za večkratna merjenja poštene vrednosti na podlagi pomembnih neopazovanih vložkov (...) Podrobnosti prikazujemo v članku.
Ključne besede:razkrivanje, poštena vrednost, sredstva, obveznosti, merjenje, tehnike ocenjevanja vrednosti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.