ZBIRKA:1/2015 R-A-Ž, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2015
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MERJENJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2015-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Dobro ime, pridobljeno s poslovno združitvijo, predstavlja plačilo, ki ga izvede prevzemnik v pričakovanju prihodnjih gospodarskih koristi od sredstev, ki jih ni mogoče posamično opredeliti in ločeno pripoznati. Dobro ime ne ustvarja denarnih tokov neodvisno od drugih sredstev ali skupin sredstev in pogosto prispeva k denarnim tokovom več denar ustvarjajočih enot. Dobrega imena včasih ni mogoče nepristransko razporediti na posamezne denar ustvarjajoče enote, ampak le na skupine denar ustvarjajočih enot. Zaradi tega so včasih na najnižji ravni v poslovnem subjektu, pri kateri se dobro ime spremlja za notranje namene odločanja ....
Ključne besede:dobro ime, slabitve, oslabitev, poslovna združitev, denar ustvarjajoča enota

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.