ZBIRKA:1/2020 R-A-Ž, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2020
Kategorija1:Pravo
Kategorija2:forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Kategorija3:Kazniva dejanja
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Luka Šegula in Daša Tićar
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2020-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:04.08.2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V Sloveniji Kazenski zakonik v 24. poglavju definira kazniva dejanja zoper gospodarstvo. Odkrivanje gospodarskih kaznivih dejanj v praksi pogosto predstavlja več težav. Včasih je težko ugotoviti mejo med še pošteno poslovno prakso in dejanji, ki že izpolnjujejo znake kaznivega dejanja. Poleg kazenske zakonodaje moramo upoštevati tudi Zakon o trgu finančnih instrumentov in Zakon o gospodarskih družbah. Ob temu upoštevamo tudi pravne vire EU, ki veljajo za vse države članice. Raziskovalno vprašanje prispevka je: Ali bi slovenska pravna ureditev delovala učinkovito ob pojavu primera kot je Wirecard d.d.? Avtorja med iskanjem odgovora v prispevku uporabita jezikovno in teleološko razlago slovenske pozitivne zakonodaje v povezavi s sodno prakso, ter študijo primera Wirecard d.d. Študija primera Wirecard d.d. opozarja na več problematik. Nekatere izmed njih so povezane z morebitnimi nepravilnostmi v računovodskih izkazih in morebitno tržno manipulacijo. Trenutno še ni jasno, ali so bila v družbi Wirecard d.d. storjena kakšna kazniva dejanja in kdo bi bil za njih odgovoren. Družba Wirecard d.d. se je več kot 10 let soočala z obtožbami, ki so opozarjale na računovodske napake, na le-te pa revizorji in nemški finančni nadzornik niso opozarjali. Primer opozarja na dejstvo, da kljub napredku v računovodski praksi in nadzoru pravilnosti njenega izvajanja pri javnih delniških družbah domnevne goljufije velikega obsega niso stvar preteklosti in se lahko zgodijo tudi na zrelih finančnih trgih. V sklepnem delu avtorja ugotavljata, da bi slovenska zakonodajna ureditev ob pojavu podobnega primera v teoriji načeloma delovala učinkovito, v praksi pa se pojavlja več težav  in zato v tem segmentu ostaja prostor za izboljšave.
Ključne besede:kazniva dejanja zoper gospodarstvo, tržna manipulacija, Wirecard d.d., manjkajoča sredstva, napihovanje postavk v računovodskih izkazih

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.