ZBIRKA:1/2014 R-A-Ž, 6 Revija: Poslovodno računovodstvo (PR), 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2014
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:PODJETJE V TEŽAVAH
Kategorija3:ZFPPIPP
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:31. 01. 2014
Članek se veže na prispevek:POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 1/2009
Povzetek:2. poglavje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je stopilo v veljavo 15. 1. 2008 in s tem nadomestilo prejšnji Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod). Zato se bomo v nadaljevanju ukvarjali le s tem delom ZFPPIPP. Pri tem bomo večjo pozornost namenili poslovnofinančnim posebnostim kot pa formalnemu vidiku. ZFPPIPP smiselno ohranja temeljna določila ZFPPod, vendar prinaša tudi nekaj novosti, ki jih je koristno predstaviti. Prav tako pa bomo predstavili tudi nekatere poglede na strokovne dileme v zvezi s finančnim poslovanjem, ki so se pojavljale že ob prejšnjem zakonu in ki se lahko ponovijo tudi ob sedanjem. Članek obravnava stanje, veljavno v letu 2008.
Ključne besede:ZFPPIPP-2008

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.