ZBIRKA:2.1. Študijsko gradivo
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:vodenje projektov
Kategorija3:
Vrsta članka:GRADIVO (PROSOJNICE ...)
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:PREDAVANJA - PRIKAZI, PROSOJNICE ...
Datum prispevka:2020
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Na prosojnicaj je obravnavano: 1. POSLOVANJE izvajanje projekta kot sestavina poslovanja; projektno vodenje kot sestavina poslovanja; 2. Podjetje kot poslovni sistem 3. Poslovne funkcije v poslovnem sistemu, Poslovne finance kot ena od poslovnih funkcij Vloga financ v podjetju 4. Poslovni proces 5. Računovodenje projekta, evidentiranje projektnih aktivnosti v sklopu celovitega informacijskega sistema poslovnega sistema, projekt, njegovo financiranje in spremljanje, finančna projektna dokumentacija in vzpostavitev potrebnih projektnih evidenc (finančnih); Listine, knjige …. 6. OBRAČUNI, POROČILA PROJEKTA spremljanje izvajanja projektne naloge; finančno poslovanje projekta (pravila financiranja; evidentiranja, poročanja); Poročila o projektu 7 NAČRTOVANJE (PREDRAČUNAVANJE) podjetja, projekta; finančno načrtovanje projekta (opredelitev aktivnosti; vrednotenje aktivnosti, časovna dimenzija, tveganja …..); 8 RAČUNOVODSKI nadzor podjetja, projekta 9 Finančna računovodska analiza projekta 10. Davki in projekti 11. Uporabnost računovodskih informacij pri oblikovanju odločitev
Ključne besede:finance, projekti, vodenje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.