Splošna pravila vrednotenja in izkazovanja bilančnih postavk

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2015-2 Racunovodstvo od A do Ž