Nekatere posebnosti merjenja sredstev, ki se obvladujejo – Prilagajanje časovnih razmejitev novim razmeram

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: Vprašanja in odgovori