Zakon o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDD) – U-I-190/15

Avtor:

Ustavno sodišče RS

Revija: Vprašanja,odgovori, pojmovnik