USMERITVE PRI DOSTAVI PODATKOV po Pravilniku o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (notarji)

Avtor:

FURS

Revija: Vprašanja,odgovori, pojmovnik