Finance, finančna funkcija in finančna služba

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2010-3 Poslovodno racunovodstvo