Finančni vzvod – financial leverage

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2012-1 Poslovodno racunovodstvo