Razveljavitev izgube zaradi oslabitve, ki se pripozna pri sredstvu ali denar ustvarjajoči enoti v prejšnjih obdobjih

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2014-2 Racunovodstvo od A do Ž