Prvi odstavek 39. člena Pravilnika o uporabi Zakona o prometnem davku se razveljavi – U-I-38/95

Avtor:

Ustavno sodišče RS

Revija: 2007-1 Poslovodno racunovodstvo