Knjigovodski račun (konto) – kontne teorije

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: Vprašanja,odgovori, pojmovnik