Dividende_-_izplacana_vrednost_delnic_ali_delezev_v_primeru_odsvojitve_delnic_ali_delezev_v_okviru_pridobivanja_lastnih_delnic_oziroma_delezev_druzbe-1

Avtor:

FURS

Revija: Vprašanja,odgovori, pojmovnik